Routekaart Chemie

Houdbaarheid verlengen
Dit gaat over het oprekken, verlengen van de houdbaarheid van voedsel en speelt vooral bij  de zogenaamde Fast Moving Consumer Goods. Hierbij spelen verpakkingen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het het onder een gecontroleerde atmosfeer houden van voedsel waardoor bederf wordt tegengegaan.

Wat is de potentie?
De potentie bedraagt 17 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

Het langer vers houden van voedsel
De houdbaarheid van voedsel wordt vergroot door verpakkingen. Het gaat hierbij om duurzamere voedselverpakkingen waarmee een langere houdbaarheid van het product mogelijk is. Dit leidt meestal tot een lagere CO2-uitstoot. (zie klapper: Multilayer kunststofverpakking)