Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Materiaalketens zijn te sluiten door hergebruik of recycling van producten, onderdelen, materialen en mineralen. Doel is de keten zo volledig mogelijk te sluiten, zodat grondstoffen telkens opnieuw in te zetten zijn. ‘Afval’ is ook op andere manieren te verwerken. Volgens de Ladder van Lansink verloopt dit proces van grootste naar laagste voorkeur. Van preventie, hergebruik, recycleren,  composteren, verbranden met energierecuperatie, verbranden tot storten. De chemie heeft echter van oudsher een beperkte rol in recyclen, maar kan samen met andere ketenspelers een belangrijke rol gaan spelen.

Aantal projecten
Er bevinden zich 35 nieuwe projecten en 23 (waarvan 6 gekwantificeerd) projecten in de pijplijn die tot 2030 uitgevoerd gaan worden.

Ambitie en potentie
De potentie van projecten in de pijplijn bedraagt 0,2 Mton CO2. Tijdens de expertbijeenkomsten, waar ook andere ketenpartners aanwezig waren, kwamen ideeën naar voren die, afgerond, 2,4 Mton CO2 kunnen besparen. Vooral recyclen in de techno-cycle en verbeteren van materiaalinwinning staan bovenaan de potentielijst.

Risico’s
Verschillende risico's kunnen ervoor zorgen dat de potentie van de chemiesector om een enabler te zijn van duurzame producten niet haalbaar is.  Deze risico's zijn onderverdeeld in technologische risico’s, markt- en organisatorische risico’s.

Randvoorwaarden
Om de innovatieprojecten te laten slagen, zijn er randvoorwaarden die collectief moeten worden aangepakt.