Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Er zijn vele energiebronnen die worden aangemerkt als duurzame energie. In de routekaart staat voor de meest interessante duurzame-energieopties voor de Nederlandse chemie kort beschreven wat de voor- en nadelen zijn. De opties ‘hot dry rock’ en ‘geopressured magna’ betreffen geothermie.

Wat is de potentie?
Alle soorten duurzame energie samen hebben een potentie van 1360 Kton CO2. Als gekeken wordt naar de soort duurzame energie, dan komen geothermie en afval- en reststoffen (bioafval) het meest voor. Het grootste deel (876 Kton) is echter niet naar verschillende soorten duurzame energie uit te splitsen.

Meer informatie?