Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
In de technische keten wordt gebruik gemaakt van mechanische of chemische recycling. Bij hergebruik mag, volgens de cradle to cradle-filosofie, geen downcycling optreden. De eigenschappen van het gerecyclede materiaal moeten ten minste gelijk en niet minder zijn dan de virgin materialen. In de praktijk is het volledig sluiten van de keten zonder downcycling (nu nog) niet altijd haalbaar. Vaak is het economisch rendabeler om een mix van kunststoffen of rubbers te recyclen. Uit die mixen zijn producten als bankjes, paaltjes, pallets, isolatieplaten en dergelijke te maken.

Wat is de potentie?
De routekaart onderscheidt verschillende oplossingsrichtingen: organische techno cycle (potentie: 675 Kton CO2) en niet-organische techno cycle. De organische techno cycle bestaat uit kunststof, met als oplossingen monomeren (potentie: 259 Kton CO2) en polymeren (potentie: 291 Kton CO2),  en in niet-kunststof (potentie: 39 Kton CO2) met als oplossing de-vulcanisatie (potentie: 13 Kton CO2).

Voorbeelden of interessante projecten

  • Klapper 'propeen als feedstock'; een verdiepende studie van CE Delft
    Bij diverse processen in de Nederlandse industrie komen reststromen propaan vrij. Vaak worden deze soms relatief laagwaardig ingezet als stookgas. Een hoogwaardigere oplossing is het opwerken tot propeen om vervolgens als grondstof voor de chemie te dienen. In totaal wordt in de Nederlandse chemie ruim 2.000 Kton propeen gebruikt, waarvan circa 500 Kton door bedrijven die niet zijn verbonden met een naftakraker.
  • Icoon 'herwinning bij Thermphos' over terughalen van materiaal
  • Desso is een tapijtfabrikant die inzet op depolymerisatie naar monomeren en met partners en toeleveranciers nieuwe, innovatieve vormen van recycling onderzoekt. Volgens Braungart zorgt gebruikelijke pvc-recycling voor kankerverwekkende stoffen in de lucht. Met mechanisch scheiden kan men slechts de donkere kleuren, pakweg 70%, opnieuw gebruiken. Met depolymerisatie is dat niet het geval: het levert blank garen op waarmee Desso alle kleuren kan voeren en tot bijna 100% van het garen in nieuwe producten kan terugbrengen.

 Meer informatie?