Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen materialen en producten ontwikkelen die in de gebruiksfase voor een lagere milieu-impact zorgen. Vele andere branches kennen voorbeelden van producten die leiden tot CO2-reductie in de gebruiksfase die samen met de chemische industrie mogelijk zijn gemaakt.

Wat houdt het in?
Use fase betekent de gebruiksfase van het eindproduct en al haar componenten en materialen. Het gaat hierbij om een fase die dus zeer lang kan duren. Denk bijvoorbeeld aan 'het gebruik' van een huis. De gebruiksfase kan ook van korte duur zijn zoals bij de verpakking van een komkommer. Vaak is de gebruiksfase de dominante fase in een LCA.

Duurzaamheidsaspecten in de gebruikfase zijn:

1) Minder energie verbruiken in de gebruiksfase. Voorbeelden zijn lichte en sterke kunststoffen in auto’s, vliegtuigen, treinen. Dergelijke materialen zijn onder te verdelen in statisch licher en dynamisch zuiniger. Ook energiezuinige verlichting en isolatie zijn voorbeelden.

2) Minder toxische stoffen in producten verwerken.

3) Minder materiaal gebruiken voor dezelfde functie. Bijvoorbeeld door dunnere lagen van betere coating te gebruiken.

4) Technische en/of esthetische levensduur verlengen. Zo is minder energie- en materiaalgebruik gedurende de totale levensfase nodig. Denk aan de toevoeging van polymeren aan rubber waardoor banden minder snel slijten of het verlengen van het langer vers houden van voedsel.

5) Minder onderhoud in de gebruiksfase. Een voorbeeld zijn zelfreinigende materialen, zoals bijvoorbeeld tapijt.

6) Nieuwe duurzame functies ontwikkelen. Denk hierbij aan producten die zorgen voor duurzame energieopwekking of het afvangen van fijnstof.

7) Materialen ontwikkelen die de gezondheid positief beïnvloeden, oftewel people friendly.