Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen in de ‘pre-use fase’ al actie ondernemen om verbeteringen in de LCA door te voeren.

Wat houdt het in?
Een bedrijf kan de eigen processen verbeteren.

Wat is de potentie?
De potentie bedraagt 142 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Minder energiebehoefte om een bepaald materiaal te maken.

Meer informatie?
Deze oplossing is ook onderdeel van het verbeteren van eigen energie-efficiency.