Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen in de ‘pre-use fase’ al actie ondernemen om verbeteringen in de LCA door te voeren.

Wat houdt het in?
Een bedrijf kan voorbij de eigen poort de LCA verbeteren door bijvoorbeeld de logistiek te optimaliseren waardoor minder transportbewegingen nodig zijn. De verbetering van transport (voor en na de poort tot aan de klant) valt onder energie-efficiency.

Wat is de potentie?
De potentie zit in het verminderen van de transportbewegingen.

Meer informatie?
Deze oplossing is ook onderdeel van het verbeteren van eigen energie-efficiency.