Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
De chemie kan ook een rol spelen in het verbeteren van de scheiding. Er zijn twee richtingen binnen deze oplossing. Enerzijds kan de chemie een rol spelen door samen te werken met ketenspelers qua productontwerp in combinatie met materiaaleigenschappen. Anderzijds door scheidingstechnieken ofwel scheidingstecnhologieën te verbeteren.

Wat is de potentie?
Aan het verbeteren van productontwerp en materiaaleigenschappen is geen potentie toe te kennen, maar aan het verbeteren van scheidingstechnologieën wel. Het verbeteren van scheidingstechnologieën heeft een potentie van 61 Kton CO2 die niet verder is toe te wijzen. Daarnaast heeft chemisch scheiden een potentie van 406 Kton CO2 en mechanisch scheiden een potentie van 26 Kton CO2.

De routekaart gaat binnen de oplossingsrichting 'verbeteren scheidingstechnologie' verder in op vier soorten scheidingstechnologieën:

  • Mechanisch scheiden: malen, filteren, ponsen, stansen, nibbelen, knippen, zagen en waterstraalsnijden.  
  • Chemisch scheiden: extractie, chromatografie, uitkristallisatie.
  • Fysisch scheiden: filtratie, destillatie, decanteren, zeven, centrifugeren.
  • Thermisch scheiden: autogeen snijden, plasmasnijden en lasersnijden.