Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Scheidingstechnologie wordt steeds meer een wezenlijk onderdeel van de groene chemische technologie en is straks een van de sleuteltechnologieën van de groene chemische productie. De chemie kan meewerken aan de verbetering van scheidingstechnologie. Zowel scheiding via fysische eigenschappen als chemische eigenschappen zijn sterke punten van de chemie.
De chemische sector kan verder ook bijdragen door middel van depolymerisatie- ofwel afbraaktechnologieën. Zo kan de chemie een nog veel grotere bijdrage leveren in het sluiten van de materiaalketen door afval. Vanuit afval ontstaan weer basischemicaliën of grondstoffen die op hun beurt worden gebruikt voor de productie van nieuwe hoogwaardige producten. Hoewel het scheiden en hergebruiken nu niet vaak door chemiebedrijven worden uitgevoerd, kan de chemie wel een belangrijke rol spelen in de recycling tot op materiaalniveau.

De routekaart laat vier soorten scheidingstechnologieën zien:

  • Mechanisch scheiden: malen, filteren, ponsen, stansen, nibbelen, knippen, zagen en waterstraalsnijden.  
  • Chemisch scheiden: extractie, chromatografie, uitkristallisatie.
  • Fysisch scheiden: filtratie, destillatie, decanteren, zeven, centrifugeren.
  • Thermisch scheiden: autogeen snijden, plasmasnijden en lasersnijden.

Wat is de potentie?
Het verbeteren van scheidingstechnologieën heeft een potentie van 61 CO2 Kton die niet verder is toe te wijzen. Daarnaast heeft chemisch scheiden een potentie van 406 CO2 Kton en mechanisch scheiden een potentie van 26 Kton CO2.  

Voorbeelden of interessante projecten

  • Een verdiepende studie naar depolymerisatietechnologieën door EnviTechno

 Meer informatie?