Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Grondstoffen  voor de chemie bestaat grotendeels uit fossiele bronnen. Die kunnen vervangen worden. Dat kan met biobased grondstoffen, ofwel biomassa, of tijdelijk met (schonere) fossiele grondstoffen, zoals aardgas of schaliegas. Biobased grondstoffen zijn organische producten als suikers, algen en zetmeel. Ze zijn bruikbaar voor bekende materialen en chemicaliën, maar ook voor nieuwe, zoals het polymeer PLA.

De inzet van biomassa kan een grote bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzamere wereld. Het biedt een alternatief voor fossiele grondstoffen, die eindig zijn. Daarnaast draagt het gebruik van biomassa als grondstof in principe niet bij aan de mondiale uitstoot van CO2 (afgezien van energieinput bij teelt, transport- en verwerkingsprocessen). Daarbij dient opgemerkt te worden dat de reductie van CO2-uitstoot sterk afhangt van het energiegebruik in het verwerkingsproces

Aantal projecten
Er bevinden zich 16 nieuwe projecten en 120 projecten, waarvan 18 gekwantificeerd, in de pijplijn die tot 2030 uitgevoerd gaan worden.

Ambitie en potentie
De potentie van het vervangen van fossiele grondstoffen voor biobased grondstoffen bedraagt 3.025 CO2 Kton ofwel ruim 3 Mton. De chemische industrie ondersteunt het vervangen van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen te ontwikkelen. Projecten in de pijplijn en nieuwe projecten kunnen beide 1,5 Mton besparen.

Risico’s
Er zijn een aantal risico's. Bekijk ook de website van de Biobased Economy voor meer informatie.

Randvoorwaarden
Om de innovatieprojecten te doen slagen, is er een aantal randvoorwaarden dat collectief moet worden opgepakt.

Nieuws

Online marktplaats voor biomassa gelanceerd www.biocontact.eu, 15 mei 2014.