Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Energiebesparing zorgt voor minder CO2-uitstoot, lagere energielasten en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bovendien levert een efficiënt gebruik van energie geld op. De routekaart onderscheidt verschillende twee oplossingsrichtingen:

  1. Elektriciteit
  2. Warmte

Warmte efficiency kent vervolgens drie oplossingen:

  • 1) nieuwe installaties plaatsen (potentie: 246 CO2 Kton)
  • 2) elektrificatie (potentie: 13 CO2 Kton)
  • 3) procesaanpassing (potentie: 457 CO2 Kton).

Wat is de potentie?
Binnen de vertakking besparing is de potentie 1294 Kton CO2. Verderop in deze vertakking is er 282 Kton warmte (besparing), 246 Kton CO2 door nieuwe installaties, 13 Kton CO2 door elektricficatie en 774 Kton door procesaanpassen.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Energiebesparing door warmteopslag: Energy Swing (zie klapper)
  • Energiebesparing door isolatie (zie icoon)

Meer informatie?