Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de gecombineerde opwekking in één proces, op basis van een brandstof, van warmte en elektriciteit (of mechanische energie) waarbij de warmte nuttig wordt gebruikt. WKK wordt al veel toegepast in de chemie; in 2009 werd 29,3 PJ aan warmte en elektriciteit geproduceerd in de chemie.

De inzet van WKK stagneert de laatste jaren (en neemt zelfs af) vanwege lage en zelfs negatieve rentabiliteit van WKK. De reden hiervoor is dat de gasprijs te hoog is ten opzichte van de stroomprijs (negatieve spark-spread). Ook bestaat er onzekerheid ten aanzien van de toekomst van het ETS systeem en de CO2-prijsontwikkelingen.

Hogere flexibiliteit van WKK’s is dan een vereiste om nog financieel positief te kunnen draaien: WKK's moeten daarvoor kleiner en flexibeler worden, dus beter afgestemd op de elektriciteitsprijs schommelingen gedurende de dag. Het alternatief is dat de benodigde warmte opgewekt wordt in stoomketels met een overall lagere energie-efficiëntie dan WKK's.

Wat is de potentie?
Het inzetten van WKK’s heeft een potentie van 774 Kton CO2.

Meer informatie?

  • Vereniging voor WKK in Nederland COGEN
  • WKK in de Chemiewijzer (Agentschap NL)
  • Document WKK-potentie van VNCI