Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In deze routekaart gaat het om zonne-energie als de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit zonnestraling. De straling wordt omgezet in 'zonnestroom' of in 'zonnewarmte'.

Wat is de potentie?
Zonne-energie heeft een potentie van 0,1 Kton CO2.

Meer informatie?